Transport

Na życzenie klienta wstawiamy kontenery do magazynowania i przewozu złomu. Dysponujemy kontenerami typu K-7 i K-9. Wywozu złomu dokonujemy własnym transportem samochodem z urządzeniem samo załadowczym (hakowym) na własny koszt, w przypadku większych odległości cenę za przewóz ustalamy z osobą sprzedającą. Kontenery typu K-7 ze względu na swoje niewielkie gabaryty idealnie nadają się pod hale produkcyjno-remontowe, co ułatwia załadunek złomu a jednocześnie eliminuje koszty i czas związane z przewozem złomu do kontenerów stacjonarnych typu K-9. Kontenery typu K-9 są dobrym rozwiązaniem do złomu przestrzennego i ponadgabarytowego.

Świadczymy usługi w zakresie transportu ciężarowego pojazdami samo załadowczymi o ładowności max 6 ton, 10ton. Które przewożą ładunek w kontenerach typu K-7 i K-9. Zaleta z systemu kontenerowego jest dogodna w przypadku załadunków, ponieważ kontener można zestawić, ustawić w wyznaczonym miejscu tym samym obniżamy wysokość załadunku, a załadunek może odbywać się w dłuższym okresie czasu np. tygodnia.

Na życzenie klienta wstawiamy kontenery pod załadunek złomu, gruzu, ziemi i przewozu żwiru.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie przewozu pojazdów samochodowych, ciągników itp. O masie własnej do 6ton platformą samo załadowczą.