O nas

Firma "PREFMET" Andrzej Jankowski od 10.02.2016r. poszerzyła swoją działalność gospodarcza o usługi w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informujemy, że stacja demontażu pojazdów powstała zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi, środowiskowymi i technologicznymi spełniającymi wszelkie wymogami dotyczące rozbiórki pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji określonych w ustawie i rozporządzeniach obowiązujących na dzień dzisiejszy. Wynikiem czego Firma "PREFMET" uzyskała decyzję pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zaświadczenie o wpisie w rejestr Marszałka Województwa Pomorskiego, przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkty zbierania pojazdów pod numerem G/62/SD.


Z uwagi na wymogi, które są nałożone na stacje demontażu pojazdów zauważa się powstawanie demontowni pojazdów samochodowych niespełniających podstawowych wymogów handlowych, administracyjnych i środowiskowych, oferujących rzekomo lepsze ceny za sprzedany pojazd. Chciałbym ze swojej strony poinformować potencjalnych sprzedawców, że oddając pojazd samochodowy do demontowni, która nie posiada do tego uprawnień przyczyniają się do degradacji środowiska. Nie spełnienie wymogów formalnych, które są nałożone na oddającego pojazd do demontażu skutkują karami finansowymi nałożonymi na sprzedających. Nieprawidłowości zazwyczaj wychodzą na jaw po dłuższym okresie czasu co napędza spirale zobowiązań finansowych przez kupującego (kosztowne procesy).

prev next